“Genom Libitum är vi såväl moderna som tydliga”

Libitum har träffat Mikael Israelsson som är VD på Strand Fastigheter.

Berätta lite kort om Strand Fastigheter?

Strand Fastigheter är ett engagerat fastighetsutvecklingsföretag med affärsidén att sätta människan i centrum i utvecklandet av ditt nästa boende. Strand Fastigheter är ett litet företag med ett stort kontaktnät och många omsorgsfullt valda samarbetspartners. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter i bostadsrättsform i befintliga bostadsområden i Stockholms Län. Projekten drivs hela vägen, från markinköp till överlämnande av nycklar. Vi vill vara delaktiga i alla delar av förädlingen och tar ansvar tills allt är klart.

Vår vision är att skapa bostäder som engagerar och berör. Det kanske verkar självklart att utgå från människors behov och önskemål och bygga för den som ska bo, men märkligt nog är det inte alltid så. För oss handlar en god och funktionell design om omsorgsfull arkitektur, genomtänkt form och funktionalitet samt ett materialval som står sig över tid utan att vara dyrt. Målet är att utveckla bostäder som utgår ifrån vad våra kunder vill ha och samtidigt har råd med, snarare än från ett sätt att producera. Vi vill lämna efter oss ett bostadskoncept med karaktär, omtanke och förankring i hur livet ser ut för de människor som skall leva där.

Hur arbetade ni innan samarbetet med Libitum?

Vi arbetade på ett mer traditionellt vis med pappersprodukter, tidskrävande tillvalsprocesser och listor som postades fram och tillbaka och då med en större risk för fel.

Vad var era största utmaningar då?

Det var tidskrävande men också otydligheten i vissa val eller snarare ickeval där man förutsatte en viss standard. Genom Libitum är vi såväl moderna som tydliga.

Vilka system använder ni?

Vi använder Libitums lösningar för tillvalshantering, digital bopärm och felanmälan.

Vad upplever du är den största skillnaden nu mot hur ni arbetade tidigare?

Mer flexibelt från vår sida av processen där allt är samlat digitalt. Vi uppfattas som proffsigare och mer moderna, och vi kan på ett enkelt sätt ta ut underlag för beställningar till våra leverantörer och entreprenörer. Gällande kommunikation och felanmälan minimeras risken att något missas, allt finns samlat i kategorier och följs enkelt upp från en och samma vy.

Mikael Israelsson

Hur är Libitum att arbeta med?

Trevligt och tillmötesgående där vi som ett mindre bolag känt oss sedda från första dagen.

Lärdomar du vill skicka med till andra bostadstutvecklare?

Den lilla tid och investering som görs i ett system som detta har man igen mångfalt i besparingar av såväl tid som goodwill och pengar.

Vad har ni för spännande projekt framöver?

Vi fortsätter utveckla vårt projekt i Länna, Huddinge med ytterligare markförvärv. Inom kort byggstartar vi vårt första förvaltningsobjekt, ett flerbostadshus i Tumba. Vi arbetar även med ett par intressanta detaljplaneprojekt och har några spännande inköp på gång för produktion i närtid.